Herstructurering

Naast fiscale aspecten zijn er meer redenen voor een reorganisatie en of herstructurering. Denk aan het beperken van de ondernemingsrisico’s, het reorganiseren van de schuldpositie, het creëren van meer flexibiliteit of om juist de groei van de onderneming in goede banen te leiden. Ook een toekomstige overdracht of toetreding van een partner is aanleiding voor fiscale herstructurering van de onderneming.

Een reorganisatie heeft vaak fiscale gevolgen voor de directeur-grootaandeelhouder op het gebied van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of overdrachtsbelasting en de onderneming zelf.

Voor zakelijke reorganisaties bestaan diverse fiscale faciliteiten zoals een aandelen-, bedrijfs- of juridische fusie en/of afsplitsing. Door gebruik te maken van deze faciliteiten hoeft men vaak geen extra belasting te betalen.

Onze diensten omvatten onder meer het volgende:

·       Het analyseren van risico’s en het opstellen van herstructureringsplannen;

·       Het inrichten van een optimale fiscale structuur onder beperking van de risico’s;

·       Advisering en begeleiding bij overname en opvolging;

·       Advisering en begeleiding bij aandelenfusie, jurische fusie, bedrijfsfusie.

·       Adviseren en procederen over fiscale afwikkeling van faillissementen en              

        bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurders.

Is er voor u ook een reden voor fiscale herstructurering of dient u uw onderneming te saneren? Neem dan contact op met onze specialist mr. E.H.J. aan de Stegge (06-18519658) om de mogelijkheden voor uw onderneming te bespreken.

Harten & Partners - Fiscale & Juridische diensten | info@hartenenpartners.nl