Cashflow optimalisatie

Heeft u een winstgevend bedrijf maar toch elke maand de indruk dat u krap in uw liquide middelen zit ?

Iedere onderneming heeft elke maand voldoende cash nodig om aan de - veelal terugkerende - verplichtingen te voldoen en om te kunnen investeren in nieuwe kansen. De cash zit op vele manieren opgesloten in uw onderneming, doch dient juist zo optimaal mogelijk voor u beschikbaar te zijn.

Harten & Partners kan een 'cashflowoptimalisatiescan' uitvoeren voor uw onderneming. Hiermee verschaffen wij u inzicht waar precies de cash in uw onderneming is opgesloten en adviseren wij u hoe de cashflow geoptimaliseerd kan worden. Het implementeren van effectieve processen en strategieën zal in uw bedrijfsvoering niet alleen een flinke kostenbesparing opleveren, maar maakt het potentieel aan liquide middelen dat nu vast zit in uw werkkapitaal onmiddellijk voor u beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Harten & Partners - Fiscale & Juridische diensten | info@hartenenpartners.nl