Factoring

Harten & Partners kan - als onafhankelijk adviseur - voor uw bedrijf op zoek gaan naar een partij die bereid is uw debiteurenportefeuille op een zo gunstig mogelijke manier te financieren.

Wij zorgen er voor dat de factormaatschappij de afhandeling van uw debiteuren overneemt op een wijze en tegen een tariefstelling waar u een goed gevoel bij heeft en u ook een goed gevoel bij houdt. U ontvangt direct bij de verkoop het verkoopbedrag minus een percentage van de factormaatschappij. De factor geeft per debiteur limieten af waarbinnen de aangesloten onderneming kan leveren. De normen zijn ruimer dan bij bancaire financieringen. Zo kunnen ook zonder problemen buitenlandse debiteuren in de dekking worden meegenomen en geldt als bevoorschotting gemiddeld 80% tot 90% van de uitstaande debiteuren.

Naast financiering van debiteuren wordt ook het beheer van de debiteurenportefeuille aan de factormaatschappij overgedragen. Daardoor is factoring van debiteuren zeer geschikt voor groeiende bedrijven, omdat de omvang van de financiering meegroeit met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Harten & Partners - Fiscale & Juridische diensten | info@hartenenpartners.nl