Mr. M.P. Harten heeft sedert 1993 tot op heden verschillende juridische beroepen uitgeoefend. Vanuit die achtergrond kan mr. Harten bogen op ruime proceservaring op verschillende rechtsgebieden.

Mr. Harten is lid van de Vereniging Vastgoed Juristen (www.vvj.nl), lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige adviseurs (www.nvra.nl) en lid van de Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs (www.nevoa.nl).

In 2018 heeft mr. Harten de specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht aan de Grotius Academie te Nijmegen afgerond. (www.ru.nl/cpo/grotiusacademie).

Recente uitspraken procedures mr. M.P. Harten te 's-Gravenhage;

mr. m.p. harten vonnis rechtbank 's-gravenhage 6 maart 2017 vernietiging verstekvonnis verkochte vordering nuon sales nederland

mr. M.P. Harten vonnis Rechtbank Rotterdam 20 maart 2015 hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid vordering.pdf
Download

mr. M.P. Harten - Rechtbank 's-Gravenhage, insolventiekamer Regentenkamer - Eneco 29 april 2014.pdf
Download

mr. M.P. Harten - Rechtbank Rotterdam voorlopige voorziening vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 4 Rv. 27 maart 2014.pdf
Download

mr. M.P. Harten Rechtbank Midden-Nederland verzetprocedure tegen kort geding vonnis 31 maart 2015.pdf
Download

mr. M.P. Harten Rechtbank Zeeland-West-Brabant executiegeschil ontruiming woning WonenBreburg - 29 augustus 2013.pdf
Download

 

 

Harten & Partners - Fiscale & Juridische diensten | info@hartenenpartners.nl